Slavíme 7. neděli velikonoční

Při sbírce na pomoc pronásledovaným křesťanům v neděli 14.5. se vybralo: Senička 310,- Kč (čt), Senice 7.691,- Kč. Dohromady 8.001,- Kč. Pán Bůh zaplať!

V neděli 28.5. se koná tradiční svatodušní sbírka na církevní školy.

Ve dnech 26. až 28. května se koná svatodušní pěší pouť z Náměště do Křtin. V pátek 26.5. v 6:30 žehnání poutníkům v kostele.

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 21.5. 7. neděle
velikonoční

Senice 08:00 Za † Josefa Fišaru, manželku, syny a Boží požehnání pro živou rodinu
 18:00 Májová pobožnost
po 22.5.
út 23.5.
st 24.5. Den modliteb
za církev v Číně
čt 25.5. Senička 18:00
26.5. Sv. Filipa Neriho,
kněze
Senice 18:00 Za † Janu Kubovou, dar zdraví pro živou rodinu a duše v očistci
so 27.5.
ne 28.5. Slavnost Seslání
Ducha Svatého

(Končí doba velikonoční)
Senice 08:00 Za živé a † farníky
 18:00 Májová pobožnost
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Svatodušní svátky

kostel Senice na Hané, neděle 28.05., mše sv. v 8 hodin

 

Patrocinium Náměšť (Hody)

kaple Nejsvětější Trojice, Náměšť na Hané – u zámku, neděle 04.06. v 10:30 hod. Odchod průvodu od farního kostela v 10 hod.

 

Slavnost Těla a Krve Páně (Boží Tělo)

kostel Senice, čtvrtek 08.06., mše sv. v 18:30, po mši sv. průvod s Eucharistií po návsi