Slavíme 19. neděli v mezidobí

Příští neděli bude přehozena mše sv. v Náměšti už na 9.30 hod a v  Cholině na 11.00. V Cholině bude Hanácká krojová pouť!

Příští neděli vychází sbírka na opravy.

„Díky za sponzorování květin na výzdobu v kostele v Cholině. Také všem za výzdobu květin, organizaci a přípravu pouti.“

Ohlášky si můžete psát v sakristiích všech farností.

Brzy se objeví vzadu v kostele arch na zapsání počtu lidí na děkanátní pouť modliteb na Kalvárii u Jevíčka.

Ohlášky si můžete dále psát v sakristiích všech farností či kaplí, kde je mše svatá.

 


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 13.8. 19. neděle v mezidobí

 

 

Hody ke cti Panny Marie Nanebevzaté

Senice 08:00 Za + Drahomíra Tobiáše, sestru Boženu a rodiče
Cholina 08:00 Za zemřelého Jaroslava Navrátila, živou a + rodinu
Cholina 10:00 Za všechny farniky a poutníky Cholinské
Cholina 15:00 Pozdrav, Litanie k.P. Marii, výstav NSO, Te Deum a sv. požehnání
po 14.8. Památka Sv. Maxmiliána Kolbeho Domov
14:00
Za všechny, kteří v domo- vě žijí a působí
út 15.8. Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Cholina
17:00
Za + rodinu Kratochvílovu a Svozilovu
st 16.8. Náměšť 17:00
Senička 18:00 Za Annu a Lubomíra Dos- tálovy a dceru s prosbou o dar zdraví pro živou rodinu
čt 17.8. Cholina
17:00
18.8. Senice
18:00
so 19.8. Bílsko
17:00
Za + Martina Karáska
ne 20.8. 20. neděle v mezidobí

 

Hanácká pouť v Cholině

Senice
08:00
Za + Stan. Štafu, souro- zence a za dar zdraví pro živou rodinu
Náměšť
09:30
Za živé a + farníky s pros- bou o dary Ducha Svatého
Cholina
11:00
Za členy živého růžence z Dubčan
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP