Slavíme 20. neděli v mezidobí


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


Dnešní neděle 20. 8. je třetí neděle v měsíci – sbírka na opravy. Vzadu v kostele je arch na zapsání počtu lidí na děkanátní pouť modliteb na Kalvárii u Jevíčka.

Příští sobotu vychází adorační den ve farnosti Senice. Od 9.00 hod. – 16.00 hod., který bude zakončen požehnáním NSO. Zapište se, prosím, na arch vzadu v kostele. Je dobré si udělat malou zastávku i uprostřed práce doma.

V sobotu 26. srpna je také na Sv. Hostýně Arcidiecézní pouť rodin. V 10.15 hod je mše sv.

V kostelích budete míttaké přihlášky do náboženství. Vezměte si je a vyplňte. Doneste je pak do sakristií nebo na faru do Senice. Další pokyny budou co nejdříve, podle domluvy na školách.

3. září bude pak při nedělních bohoslužbách poděkování za prázdniny s prosbou o požehnán ípro děti a učitele. V tuto neděli mi bude také ctí požehnat nové aktovky prvňáčkům.

 

POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 20.8. 20. neděle v mezidobí

 

Hanácká pouť v Cholině

Senice
08:00
Za + St. Štafu, sourozence a dar zdraví pro ž. rodinu
Náměšť
09:30
Za živé a + farníky s pros- bou o dary Ducha Svatého
Cholina
11:00
Za členy živého růžence z Dubčan
po 21.8. Památka Sv. Pia X., papeže Loučany
18:00
út 22.8.
st 23.8. Náměšť 17:00 Za zemřelé a umírající bez pomoci
Senička 18:00 Za + Václava Dostála, man- želku, syna a duše v očistci
čt 24.8. Svátek sv. Bartolo- měje apoštola Cholina
17:00
Za ž. a + rodinu Dojčánovu a Huňkovu
25.8. Senice
18:00
Za + Vl. Pytlíčka s prosbou o dar zdraví pro ž. rodinu
so 26.8. Senice
09:00
Adorační den
9:00 – 16:00
Bílsko
17:00
ne 27.8. 21. neděle v mezidobí

 

 

Senice
08:00
Cholina
09:30
Za + děkana P. Josefa Trtíka
Náměšť
11:00
Za + Rich. Vojtu, 2 rodiče a živou i + rodinu Vojtovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP