Slavíme 21. neděli v mezidobí

V Seničce – bude v pondělí v 8.00 hodová mše svatá ke cti andělů strážných.

Nemocné doma, ke kterým se chodilo, se pokusím obejít až další týden. Nahlaste mi je na telefon 776 680 901.

Příští neděli poděkujeme ve všech farnostech spolu s dětmi za prázdniny a požehnáme aktovky. Přineste si je před obětní stůl.

Nezapomeňte na přihlášky do náboženství.


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 27.8.  

21. neděle v mezidobí

 

Senice
08:00
Cholina
09:30
Za + děkana P. Josefa Trtíka
Nměšť
11:00
Za + Rich. Vojtu, 2 rodiče a živou i + rodinu Vojtovu
po 28.8. Hodová ke cti andělů strážných Senička
08:00
Za ž. a + farníky, dobrodince  a  občany obce Seničky
út 29.8.
st 30.8. Náměšť 17:00 Za + Danuši Kvapilíkovu, ž. a + rodinu
Senička 18:00 Na poděkování za 50 let spo- lečného života s prosbou o B. požehnání a ochranu P.Marie
čt 31.8. Cholina
17:00
Za společenství modliteb ma- tek v Cholině
1.9. První pátek v měsíci Odrlice
16:30
Za ž. a + rodinu Koupilovu a Havlíčkovu
Senice
18:00
Za ž. a + rodinu Rozsypalovu a Pavlíčkovu
so 2.9. Senice
08:00
Mariánská mše sv.  rámci první soboty v měsíci
Bílsko
17:00
Za Marii a Vítězslava Fremlo- vy a celou rodinu
ne 3.9. 22. neděle v mezidobí

 

 

Senice
08:00
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
Cholina
09:30
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
Náměšť
11:00
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP