Slavíme 22. neděli v mezidobí

V pátek po mši svaté, která bude už v 17.00 hodin,  je farní den na faře v Senici. Jste srdečně zváni.

Příští neděli bude také v Náměšti změna!!! Mše svatá bude až ve 14.00 hodin. Po ní bude následovat farní den na faře. Jste srdečně zváni.

Ještě sbírky na opravy z předminulé neděle:
Senice 9 180,- || Cholina 7 950,- || Náměšť 4 915,- || Bílsko 781,- || Senička 350,-

Nezapomeňte na Přihlášky do náboženství


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

 

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne  

3.9.

 

22. neděle v mezidobí

 

Senice
08:00
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
Cholina
09:30
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
Nměšť
11:00
Na poděkování za prázdniny, za děti a učitele
po 4.9. Loučany
18:00
út 5.9.
st 6.9. Náměšť 17:00 Za + Anton. Doláka, manželku, zetě, syny, snachy a vnučku
Senička 18:00 Za živou a + rodinu Sekanino- vu
čt 7.9. Cholina
17:00
Za Aloise Obšela, rodiče a sou- rozence
 

8.9.

 

Svátek Narození Panny Marie

Senice
17:00
Za Annu a Jakuba Tichých, za sourozence a za dar zdraví pro ž. rodinu
po mši
Farní den v Senici na faře
so 9.9. Bílsko
17:00
Za Miroslava a Stanislava Sva- činkovy, za rodiče Ošťádalovy, Šišmovy, Kleinovy a Barnovy
ne  

 

 

10.9.

 

 

 

23. neděle v mezidobí

Senice
08:00
Za+Vlastimilu a Ludvíka Něm- covy jejich rodiče s prosbou o Boží požehnání pro ž.rodinu
Cholina
09:30
Na poděk. Pánu Bohu za 50 let společ. života s prosbou o dar zdraví do dalších let a za rodi- nu Navrátilovu a Malých
Náměšť
14:00
Za+ Ludmilu Kurfurstovu a za oba rodiče
Náměšť
15:00
Farní den v Náměšti na fa- ře.
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP