Slavíme 23. neděli v mezidobí

 V sobotu mše svatá v Bílsku nebude. Jedeme na pouť na Kalvárii u Jaroměřic. Kdo se přihlásil na pouť – má na nástěnce zastávky autobusu, který jede směrem Kalvárie na prosebnou pouť za rodiny a povolání.

Příští neděle je třetí v měsíci. Bude sbírka na opravy.


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
 

 

 

ne

 

 

 

10.9.

 

 

 

23. neděle v mezidobí

Senice
08:00
Za+Vlastimilu a Ludvíka Něm- covy a jejich rodiče s prosbou o Boží požehnání pro ž.rodinu
Cholina
09:30
Na poděk. Pánu Bohu za 50 let společ. života s prosbou o dar zdraví do dalších let a za rodinu Navrátilovu a Malých
Náměšť
14:00
Za+ Ludmilu Kurfurstovu a za oba rodiče
Náměšť
15:00
Farní den v Náměšti na fa- ře.
po 11.9. František 14.00
út 12.9.
st 13.9. Památka sv. Jana Zlatoústého, biskupa, uč. církve Náměšť 17:00 Na dobrý úmysl
Senička 18:00 Za + Liborka Vítka a prosbou o dar zdraví a Boží pomoc pro ž. osobu
čt 14.9. Svátek Povýšení Svatého Kříže Cholina
17:00
Za + Ludmilu Hubáčkovu, manžela syna, ž. rodinu
15.9. Památka Panny Marie Bolestné Senice
18:00
Za skautky a skauty našich farností
so 16.9. Děkanátní Pouť modliteb za rodiny a kněžská povolání – Kalvárie u Jaroměřic
ne 17.9. 24. neděle v mezidobí Senice
08:00
Na poděkování za letošní úrodu
Cholina
09:30
Na poděkování za letošní úrodu
Náměšť
11:00
Na poděkování za letošní úrodu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP