Slavíme 27. neděli v mezidobí

Příští neděle je třetí v měsíci – vychází sbírka na opravy

V neděli 22.října slaví farnost Náměšť výročí posvěcení kostela.

Na 22. října také zároveň připadá misijní neděle.


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 8.10. 27. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za + rodiče a prarodiče, ž. a + rodinu Sekyrovu a Dudkovu
Cholina
09:30
Za členy živého růžence z Dubčan
Náměšť
11:00
Za + rodiče Elišku a Františka Skoupilovy
po 9.10. Loučany 18.00
út 10.10.
st 11.10. Náměšť 17:00 Za + rodiče Andrýskovy
Senička 18:00
čt 12.10. Cholina
17:00
Za + rodiče, jejich rodiče a sourozence
13.10. Senice
18:00
so 14.10. Bílsko
17:00
Za Josefa Vychodila a rodiče
ne 15.10. 28. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za + Miloslava Endela s prosbou o dar zdraví a Boží požehnánípro ž. rodinu
Cholina
09:30
Za + Ludmilu a Františka Němcovy a duše v očistci
Náměšť
11:00
Za rodiče Vičarovy, ž. a + rodinu Vičarovu a Tichých