Slavíme 28. neděli v mezidobí

Dnešní neděle je třetí v měsíci – vychází sbírka na opravy.

Příští neděle je misijní neděle – bude sbírka na misie. Tuto neděli také slaví farnost Náměšť výročí posvěcení kostela.

V sobotu bude v Cholině Ministrantská pouť. V 15.30hod je mše svatá. Dopolední program začíná od 9.00 hodin.


Telefonní kontakt na faráře P. Josefa – tel.: 776 680 901, farní 733 741 607. Můžete volat kdykoliv. Domluvíme se na setkání.


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 15.10. 28. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za + Miloslava Endela s prosbou o dar zdraví a Boží požehnání pro ž. rodinu
Cholina
09:30
Za + Ludmilu a Františka Němcovy a duše v očistci
Náměšť
11:00
Za rodiče Vičarovy, ž. a + rodinu Vičarovu a Tichých
po 16.10. Památka sv. Ignáce,  biskupa z Antiochie
Loučany 18.00
út 17.10.
st 18.10. Svátek sv. Lukáše evangelisty Náměšť 17:00 Za dar zdraví s prosbou o ochranu Panny Marie pro dceru Markétku
Senička 18:00 Za + Marii, Benedikta a Josefa Navrátilovy
čt 19.10. Cholina
17:00
Za + Drahomíru Bauerovu, manžela a rodiče
20.10. Senice
18:00
so 21.10. Ministrantská pouť Cholina
15:30
Mše svatá, s ministranty ji slaví biskup Antonín Basler
ne 22.10. 29. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za + Jana Fišaru, bratra, rodiče z o. stran a za dar zdraví pro ž. rodinu
Cholina
09:30
Za ž. a + rodinu Grézlovu a Kutých
Výročí 150. let posvěcení kostela
Náměšť
11:00
Za + Josefa Valoucha a rodiče
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Uvedení nového duchovního správce

kostel Senice, pátek 21.07.2023, při mši sv. v 18 hodin, hlavní celebrant děkan konický P. František Urban

 

Patrocinium – Titulární slavnost kostela sv. Maří Magdalény

kostel Senice na Hané, neděle 23. července, mše sv. v 9:30

 

ADORAČNÍ DEN

kostel Senice na Hané, sobota 26. srpna, od 9 do 18 hodin

 

Arcidiecézní pouť rodin

Svatý Hostýn, sobota 26. srpna, od 10:15 do 16 hodin

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin

Jaroměřice u Jevíčka – Kalvárie, sobota 16. září

 

Národní svatováclavská pouť 2023

Stará Boleslav, 27.-28. září 2023, hlavní poutní mše sv. ve čtvrtek 28.9. v 10 hod., hl. celebrant Dominik kardinál Duka OP