Slavíme Svátek Svaté Rodiny

V pátek oslavíme Slavnost Zjevení Páně. Pokud můžete, přijďte na mši svatou s dětmi, které budou chodit na Tříkrálovou sbírku. Mohou si vzít malý tříkrálový přehoz a korunu na hlavu. Půjdeme v průvodu k oltáři. Dostanou pak požehnání ke koledování na sobotu.

V sobotu pak už budou rozdělení do skupinek a vyjdou do ulic, jak jste zvyklí.


V neděli je svátek Křtu Páně a končí doba vánoční. Jesličky mohou zůstat do Hromnic.


Probíhá zapisování úmyslů na příští rok. Dejte vědět přes telefon /viz níže/, nebo přijďte do sakristie před, nebo po mši svaté.


V Senickém kostele proběhne v neděli 7. ledna Tříkrálový koncert. Vystoupí Collegium vocale.  Začátek  v 16:00 hod. Jste srdečně zváni.


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 31.12. Svátek
Svaté Rodiny
Závěr roku 2023
Senice
08:00
Za rodiny a děti naší farnosti
Cholina
09:30
Za rodiny a děti naší farnosti
Náměšť
11:00
Za rodiny a děti naší farnosti
po 1.1. Slavnost Matky Boží Panny Marie Senice
08:00
Za Rostislava a Ludmilu Grec- manovy, rodiče a sourozen- ce a s prosbou za dar zdraví a B. požehnání pro celou rodinu
Cholina
09:30
út 2.1.
st 3.1. Nejsvětějšího Jména Ježíš Náměšť
17:00
Senička
18:00
čt 4.1. Cholina
14:30
Pohřeb – Růžena Sedlářová
5.1. Slavnost
Zjeve
ní Páně
Cholina
17:00
Za spásu duše maminky Emí- lie Křupkové
Senice
18:00
Náměšť
18:00
so 6.1. Bílsko
17:00
Za Antonii Trefilovu a manže- la
ne 7.1. Svátek Křtu Páně Senice
08:00
Cholina
09:30
Na poděkování za přijatá dob- rodiní za ž. a rodinu Květoňo- vu
Náměšť
11:00
Za rodiče Andrýskovy, duše v očistci
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI