Slavíme Svátek Křtu Páně

Na příští neděli vychází sbírka na opravy.


Dnes odpoledne bude tříkrálový koncert v Senickém kostele v 16:00hod.


Stále probíhá zapisování úmyslů na příští rok. Dejte vědět přes telefon/viz níže/ nebo můžete přijít do sakristie před, nebo po mši svaté.


Pro zájemce se připravuje v našem děkanátu kurz pro lektory (bude zahájen v únoru v Konici). Přihlásit se mohou ti, kdo mají nově zájem předčítat při bohoslužbách z Písma sv., i ti, kteří již kurz v minulosti absolvovali a chtějí si některé věci zopakovat, či oživit. Přihlašovat se můžete do konce měsíce ledna u kněží našeho děkanátu, nebo emailem na adrese fakonice@ado.cz. Bližší info na nástěnce.


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 7.1. Svátek Křtu Páně Senice
08:00
Cholina
09:30
Na poděkování za přijatá dobro- diní za ž. a rodinu Květoňvu
Náměšť
11:00
Za rodiče Andrýskovy a duše v očistci
po 8.1. Loučany
18:00
út 9.1.
st 10.1. Náměšť
17:00
Za Helenu Drábkovu, a živou i rodinu
Senička
18:00
čt 11.1. Cholina
17:00
Za Jana Novotného a syny Jin- dřicha a Miloše
12.1. Senice
18:00
Za Josefa Hrachovinu s prosbou o Boží požehnání a dar zdraví pro ž. rodinu
so 13.1. Bílsko
17:00
Za ž. i farníky z Bílska a Loučky
ne 14.1. 2. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za ž. a rodinu Rozsypalovu a duše v očistci
Cholina
09:30
Za spásu duše Aničky Kejvalové a za rodinu Kejvalovu a Smékalovu
Náměšť
11:00
Za Františku Kurfurstovu, manže- la, oba rodiče a snachu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI