Slavíme 2. neděli v mezidobí

V době od 18. – 25. ledna je týden modliteb za Jednotu křesťanů


Tuto neděli je sbírka na opravy.


Příští neděli je sbírka v rámci neděle Božího slova


Stále probíhá zapisování úmyslů na pololetí. Můžete přijít do sakristie před, nebo po mši svaté.


Pro zájemce se připravuje v našem děkanátu kurz pro lektory (bude zahájen v únoru v Konici). Přihlásit se mohou ti, kdo mají nově zájem předčítat při bohoslužbách z Písma sv., i ti, kteří již kurz v minulosti absolvovali a chtějí si některé věci zopakovat či oživit. Přihlašovat se můžete do konce měsíce ledna u kněží našeho děkanátu, nebo emailem na adrese fakonice@ado.cz. Bližší info na nástěnce.


Setkání seniorů v Cholině bude v pátek 19.1. v 9:00 hod u paní Navrátilové.


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 14.1. 2. neděle v mezidobí Senice
08:00
Za ž. a rodinu Rozsypalovu a duše v očistci
Cholina
09:30
Za spásu duše Aničky Kejvalové a za rodinu Kejvalovu a Smékalovu
Náměšť
11:00
Za Františku Kurfurstovu, manže- la, oba rodiče a snachu
po 15.1. František
14:00
út 16.1.
st 17.1. Památka sv. Antonína, opata Náměšť
17:00
Senička
18:00
čt 18.1. Památka P. Marie Matky Jednoty křesťanů Cholina
17:00
Za rodiče Šanovy a Navrátilovy, a ž. i rodinu
19.1. Za jednotu křesťanů Senice
18:00
so 20.1. Bílsko
17:00
Za Růženu Sedlářovu
ne 21.1. 3. neděle v mezidobí

neděle Božího slova

Za Jednotu křesťanů

Senice
08:00
Za ž. a rodinu Rozsypalovu a duše v očistci
Cholina
09:30
Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Náměšť
11:00
Za rodinu Hacarovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI