Slavíme 3. neděli v mezidobí

V době od 18. – 25. ledna je týden modliteb za Jednotu křesťanů


Od první neděle v únoru (4. února) a pak každá první neděle v měsíci, bude v rámci přípravy na první svaté přijímání vyhrazena okénku pro děti, zvláště pak pro ty, kteří se budou na přijetí svátostí připravovat. Děti ze Senice v Senici na mši sv. a děti z Choliny v Cholině. Vždy si sednou blíž oltáři.


Rodiče dětí z Choliny prosím o účast na malém setkání ve čtvrtek 1. února po mši sv. v kostele. Rodiče dětí ze Senice zase po mši sv. v pátek v kostele.


Sbírky na opravy: Senice 6 875,/  Senička 370,-/ Cholina 7 010,-/ Bílsko 640,-/ Náměšť 5 955,-/


Stále je možné zapisovat úmysly na pololetí. Můžete přijít do sakristie před, nebo po mši svaté.


Pro zájemce se připravuje v našem děkanátu kurz pro lektory (bude zahájen v únoru v Konici). Přihlašovat se můžete do konce měsíce ledna u kněží našeho děkanátu, nebo emailem na adrese fakonice@ado.cz. Bližší informace jsou na nástěnce.


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 21.1. 3. neděle v mezidobí

neděle Božího slova

Za Jednotu křesťanů

Senice
08:00
Za ž. a rodinu Rozsypalovu a duše v očistci
Cholina
09:30
Na poděkování za 80 let života s prosbou o dar zdraví do dalších let
Náměšť
11:00
Za rodinu Hacarovu
po 22.1. Loučany
18:00
út 23.1.
st 24.1. Památka sv. Františka Saleského, biskupa Náměšť
17:00
Za ž. rodinu Blahovu a duše v očistci
Senička
18:00
čt 25.1. Svátek Obrácení Sv. Pavla Cholina
17:00
Za Annu a Miroslava Šanovy
26.1. Památka Sv. Timoteje a Tita Senice
18:00
so 27.1. Bílsko
17:00
ne 28.1. 4. neděle v mezidobí Senice
08:00
Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání
Cholina
09:30
Za P. Václava Grygeru
Náměšť
11:00
Za ž. a rodinu Přichystalovu a Šťastných
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI