Slavíme 4. neděli v mezidobí

Ve čtvrtek v předvečer svátku Uvedení Páně do chrámu bude v Cholině formulář z tohoto svátku.


Příští neděle je první v měsíci – bude okénko pro děti jako obvykle a zároveň bude začínat i v kostele příprava  na 1. svaté přijímání, každou první neděli v měsíci. Informace dostali rodiče prostřednictvím dětí.


Stále je možné zapisovat úmysly na pololetí. Můžete přijít do sakristie před, nebo po mši svaté.


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 28.1. 4. neděle v mezidobí Senice
08:00
Na poděkování za 75 let života s prosbou o Boží požehnání
Cholina
09:30
Za P. Václava Grygeru
Náměšť
11:00
Za ž. a rodinu Přichystalovu a Šťastných
po 29.1. František
18:00
út 30.1.
st 31.1. Památka
sv. Jana Boska
Náměšť
17:00
Senička
18:00
čt 1.2. Uvedení Páně do chrámu Cholina
17:00
Za členy živého růžence
2.2. Svátek Uvedení Páně do chrámu
Hromnice
Odrlice
16:30
Za manžela Čestmíra Navrátila a 2 rodiče s prosbou o dar zdraví do dalších let
Senice
18:00
so 3.2. Senice
08:00
Ke cti P. Marie za matky v požeh- naném stavu
Bílsko
17:00
Za sestru Terezii Poštulkovou
ne 4.2. 5. neděle v mezidobí

První neděle v měsíci
okénko pro děti
s přípravou na sv. přijímání

Senice
08:00
Za Vlastimilu a Antonína Sko- palovy, ž. a rodinu
Cholina
09:30
Za Mojmíra Obrátila, 2 rodiče, bratry a ž. rodinu
Náměšť
11:00
Za ž. a rodinu Štaflovu
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI