Slavíme 5. neděli v mezidobí

Příští neděli je den nemocných. Udělil bych v neděli svátost pomazání nemocných těm, kteří mají 65 let a více, kteří chodí pravidelně ke svátostem. Další příležitost bude v týdnu ve všední den, kdy je mše svatá. V týdnu budu ve zpovědnici dříve před mší sv. a v neděli, jak to vyjde.


Stále jsou volná místa na úmysly. Je možné si je dát zapsat


Telefon  faráře P. Josefa má č.: 776 680 901 ||  farní telefon pak č.: 733 741 607


POŘAD BOHOSLUŽEB V NÁSLEDUJÍCÍM TÝDNU

den liturgická oslava místo/čas úmysl mše sv.
ne 4.2. 5. neděle v mezidobí

První neděle v měsíci
okénko pro děti
s přípravou na sv. přijímání

Senice
08:00
Za Vlastimilu a Antonína Skopalovy, ž. a rodinu
Cholina
09:30
Za Mojmíra Obrátila, 2 rodiče, bratry a ž. rodinu
Náměšť
11:00
Za ž. a rodinu Štaflovu
po 5.2. Památka sv. Agáty panny a mučednice Loučany
18:00
út 6.2.
st 7.2. Náměšť
17:00
Za Annu Gatěkovu, ž. a rodinu
Senička
18:00
čt 8.2. Cholina
17:00
Za Annu Sekaninovu, manžela a děti
9.2. Senice
18:00
Za Miloslavu a Jaroslava Kvapilovy
so 10.2. Bílsko
17:00
ne 11.2. 6. neděle v mezidobí

Den nemocných

Senice
08:00
Cholina
09:30
Za Vlastimila Maksanta, otce, ž. rodinu a duše v očistci
Náměšť
11:00
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI