Přehled hospodaření

PŘÍJMY
Zůstatek z r. 2019 – banka 292248,25
Zůstatek z r. 2019 – pokladna 3399
Sbírky 123336
Nájemné 136048
Dary 44127
Úroky 18,87
CELKEM 599177,12
VÝDAJE
Plyn 49576,55
Elektřina 26102,66
Odeslané sbírky 19316
Daň z nemovitosti 25286
Bohoslužebné výdaje 3976
Pojistný fond 1700
Desátek 8900
Mzdový fond 35506
Splátka zápůjčky AO 150000
Děkanátní fond 890
Ostatní výdaje 5754,50
CELKEM 436073,71
STAV K 31.12.2020
Banka 154636,41
Pokladna 8467
CELKEM 163103,41
Dluh u arcibiskupství k 31.12.2020 550000
OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

Příprava na biřmování
fara Senice, pátek 25.06. po mši sv.

 

Patrocinium (Hody)
kostel sv. Maří Magdaleny Senice, neděle 25.07. v 9:30 hod

 

Duchovní cvičení VIA
pro muže od 17 do 40 let, vede P. Vladimír Záleský, kněžský seminář Olomouc, 2.-6. srpna 2021

 

Adorační den farnosti
kostel Senice, čtvrtek 26.08. od 9 do 18 hodin

 

Patrocinium v Seničce
kaple Sv. andělů strážných, pondělí 30.08. v 8 hod.

 

Setkání ministrantů arcidiecéze
Cholina, sobota  04.09.2021

 

Děkanátní pouť za obnovu rodin a nová duchovní povolání
katedrála Olomouc, sobota  04.09.2021 od 15 hodin